دانشگاه نسل سوم- اخبار پایگاه
برگزاری جلسه مشترک در راستای ایجاد فرهنگ سازمانی وحرکت به سمت دانشگاه نسل سوم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۱۰ | 

جلسه مشترک معاونت تحقیقات و فناوری و معاونت دانشجویی فرهنگی  در راستای ایجاد فرهنگ  سازمانی وحرکت به سمت دانشگاه نسل سوم  مورخ  9 تیرماه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ؛ دراین جلسه  دکتر ملکوتی  معاون تحقیقات و فناوری ضمن خیر مقدم و تشکر از حضور اعضا ، هدف از تشکیل این جلسه  را ایجاد فرهنگ  دانشگاه نسل سوم در حوزه معاونت معاونت تحقیقات و فناوری با همکاری  معاونت دانشجویی فرهنگی ، چابکی اداری بیشتر دانشجویان  و ایجاد انگیزه در ارتقای کارآفرینی و توسعه هدفمند  بر اساس نیاز  برشمردواظهار امیدواری  کرد:  که پژو هش مبتنی بر نیاز بازار باشد و بایستی همکاری و هماهنگی بین بازار و دانشگاه فراهم شود .
در ادامه دکتر شفایی  معاون دانشجویی فرهنگی بیان کرد: که هدف این معاونت پرورش دانشجو در زمینه فعالیتهای فرهنگی است ولیکن با ایجاد کانون کار آفرین که از نظر خلق ارزش در این زمینه فعال هست این کار امکان پذیر است.
 سپس دکتر قالیچی سرپرست گروه آموزش در پژوهش گفت: در خصوص همکاری مشترک بین کمیته معاونت دانشجویی و مراکز تحقیقاتی و هماهنگی و معاونت دانشجویی فراهم شود و بصورت عملی مشکلات و دیدگاه را تبیین کنیم تا بر اساس نیاز آنها، آموزش دهیم .
همچنین دکتر خویی   مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات فناوری اظهار کرد: جهت آشنایی  دانشجویان با بخش ثبت اختراع و روند ایده به سمت محصول محور شدن و تجاری شدن،تور اجباری برای آنها فراهم نماییم .
دکتر تهرانی   بنی هاشمی  سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی عنوان کرد: در راستای حمایت های تشویقی برای دانشجویان بایستی هم افزایی صورت گیرد و بستر همکاری در بخش دانشجویی پژوهش با معاونت دانشجویی فراهم شود . همچنین تفاهم نامه بین فعالیتهای دانشجویی در معاونت های مختلف ایجاد شود.
 در ادامه خانم دکتر ناصری پور  رییس درمانگاه  دانشجویی فرهنگی در خصوص ایجاد مرکز مشاوره  در راستای دانشگاه نسل سوم و اطمینان دادن به دانشجو در جهت رازداری نسبت به ایده توضیحات لازم را بیان کرد و افزود:  امید است در  آینده نزدیک با تلاش اعضای هیئت علمی دانشگاه، حمایت مسئولین  و دانشجویان شاهد رونق فعالیتهای تولیدی و اقتصادی دانش محور باشیم .
گفتنی است  نتایج و مصوبات جلسه به منظور تسهیل فرآیند اداری در راستای ایجاد انگیزه در میان دانشجویان  و به منظور خلق ارزش برای جامعه و کسب درآمد برای همه اعضای اتخاذ شد  که به شرح ذیل است:
1.    تشکیل کارگاه  برای تقویت کار آفرینی از جمله  کارگاه خلق ایده و کارگاهی جهت خلاقیت کسب و کار ودیجیتال کسب و کار
2.    اتصال دانشجو به مراکز تحقیقاتی و پژوهشی
3.    فراهم کردن   سیستم های  صوتی آموزشی برای نشریه ها  و سوق دادن نشریات به سمت دانشگاه نسل سوم
4.    در خصوص دانشگاه نسل سوم  فراهم شدن پوستر ،بنر و تبلیغات
5.    مشخص شدن طرح های پژوهشی از نظر قابلیت تجاری شدن و حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم
6.    برگزاری سمینار و جشنواره جهت ایده پردازی –کسب و کار و کارآفرینی
 
خبر : کیا


 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه نسل سوم:
http://iums.ac.ir/find.php?item=360.35029.66720.fa
برگشت به اصل مطلب