دانشگاه نسل سوم- حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم
نسل سوم دانشگاهی : تجربه های موفق دانشگاههای برتر در آموزش کارآفرینی با اتکا به منابع صنعت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۳۱ | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه نسل سوم:
http://iums.ac.ir/find.php?item=360.34850.70521.fa
برگشت به اصل مطلب