پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • محتوی مربوط به دانشگاه نسل سوم
  • آموزش و پژوهش
  • مرکز رشد فناوری دانشگاه
  • فعالیتهای دانش بنیان
  • کار آفرینان برتر دانشگاه

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸

انجام عمل موفقیت آمیزجراحی ارتوپدی الیزاروف در مجتمع حضرت رسول اکرم(ص)

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸

بزرگترین مرکز جراحی تحریک عمقی مغز (Deep Brain Stimulation ( DBS در دانشگاه علوم ایران

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸

کسب مقام اول رویداد استارتاپ ویکند زخم و ترمیم توسط دانشجوی پزشکی دانشگاه ایران

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸

انجام عمل تعویض دریچه میترال در بیمار مبتلا به آندوکاردیت توسط تیم جراحی قلب دانشگاه ایران

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸

برداشت موفقیت آمیز نسوج قلب و پیوند جداگانه توسط تیم پیوند دانشگاه ایران

..

ادامه...
پیش به سوی دانشگاه نسل سوم

 
چهار چوب راهنما برای دانشگاه نسل سوم

چالشهای پیش روی دانشگاههای ایران تا تحقق دانشگاههای کار آفرین
 
  • آدرس: اتوبان شهید همت بین شیخ فضل ا.. نوری و شهید چمران دانشگاه علوم پزشکی ایران 
پست الکترونیکی iumspr@iums.ac.ir