دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • محتوی مربوط به دانشگاه نسل سوم
  • آموزش و پژوهش
  • مرکز رشد فناوری دانشگاه
  • فعالیتهای دانش بنیان
  • کار آفرینان برتر دانشگاه

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۷

کارآفرینی یکی از اهداف دانشگاه نسل سوم است

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷

شبکه جامع آلرژی پل ارتباطی میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان یافته های امیدبخش

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷

بازدید اعضای هیئت علمی دانشگاه از سامانه ۵ اتوبوسرانی تهران

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷

تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه کلید اصلی حرکت به سمت دانشگاه‌های هزاره سوم

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷

برگزاری جلسه مشترک در راستای ایجاد فرهنگ سازمانی وحرکت به سمت دانشگاه نسل سوم

..

ادامه...
پیش به سوی دانشگاه نسل سوم

 
چهار چوب راهنما برای دانشگاه نسل سوم

چالشهای پیش روی دانشگاههای ایران تا تحقق دانشگاههای کار آفرین
 
  • آدرس: اتوبان شهید همت بین شیخ فضل ا.. نوری و شهید چمران دانشگاه علوم پزشکی ایران 
پست الکترونیکی iumspr@iums.ac.ir