پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • محتوی مربوط به دانشگاه نسل سوم
  • آموزش و پژوهش
  • مرکز رشد فناوری دانشگاه
  • فعالیتهای دانش بنیان
  • کار آفرینان برتر دانشگاه

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه خبرنویسی ویژه مسئولین روابط عمومی در راستای دانشگاه نسل سوم

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه آموزشی نوآوری‌ها و دست‌آورد‌های جدید در زمینه Chemical Biology

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه آموزشی تحت عنوان Directed Evolution in Peptide and Protein Engineering

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۵ دی ۱۳۹۷

در راستای حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم دیدار رییس پردیس بین الملل با مدیران گروههای آموزشی علوم پایه پزشکی

دکتر مقتدایی رییس پردیس بین الملل با مدیران گروههای آموزشی علوم پایه پزشکی در مرکز همایش های رازی دیدار کرد. ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۴ دی ۱۳۹۷

ارائه گزارش عملکرد مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

..

ادامه...
پیش به سوی دانشگاه نسل سوم

 
چهار چوب راهنما برای دانشگاه نسل سوم

چالشهای پیش روی دانشگاههای ایران تا تحقق دانشگاههای کار آفرین
 
  • آدرس: اتوبان شهید همت بین شیخ فضل ا.. نوری و شهید چمران دانشگاه علوم پزشکی ایران 
پست الکترونیکی iumspr@iums.ac.ir