پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • محتوی مربوط به دانشگاه نسل سوم
  • آموزش و پژوهش
  • مرکز رشد فناوری دانشگاه
  • فعالیتهای دانش بنیان
  • کار آفرینان برتر دانشگاه

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸

بازدید نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران از مرکز کوهورت اکسیر و شتابدهنده هلثینو

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸

حضور چشمگیر دانشگاه علوم پزشکی ایران در پنجمین فن بازار ملی سلامت

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸

درخشش مرکز رشد و نوآوری دانشگاه علوم پزشکی ایران در پنجمین فن بازار ملی سلامت

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸

تقدیر از مبتکر رشته نانو فناوری دانشگاه ایران در جلسه هیئت رئیسه

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۸

درخشش عضو هیأت علمی گروه نانو فناوری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

..

ادامه...
پیش به سوی دانشگاه نسل سوم

 
چهار چوب راهنما برای دانشگاه نسل سوم

چالشهای پیش روی دانشگاههای ایران تا تحقق دانشگاههای کار آفرین
 
  • آدرس: اتوبان شهید همت بین شیخ فضل ا.. نوری و شهید چمران دانشگاه علوم پزشکی ایران 
پست الکترونیکی iumspr@iums.ac.ir