دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • محتوی مربوط به دانشگاه نسل سوم
  • آموزش و پژوهش
  • مرکز رشد فناوری دانشگاه
  • فعالیتهای دانش بنیان
  • کار آفرینان برتر دانشگاه

img_yw_news
دوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷

تصویب دستورالعمل وابستگی دوگانه اعضای هیئت علمی

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷

دانشگاه علوم پزشکی ایران در جمع هزار دانشگاه برتر دنیا قرار گرفت

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷

نخستین حضور دانشگاه علوم پزشکی ایران در نظام رتبه بندی جهانی تایمز2019

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷

نگرش رویکرد بین‌بخشی در دانشگاه نسل سوم

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

معرفی شرکت دانش بنیان طب پژوهان رازی

..

ادامه...
پیش به سوی دانشگاه نسل سوم

 
چهار چوب راهنما برای دانشگاه نسل سوم

چالشهای پیش روی دانشگاههای ایران تا تحقق دانشگاههای کار آفرین
 
  • آدرس: اتوبان شهید همت بین شیخ فضل ا.. نوری و شهید چمران دانشگاه علوم پزشکی ایران 
پست الکترونیکی iumspr@iums.ac.ir